روابط عمومی


+ روابط عمومی محصول رقابت

از زمان تاسیس اولین دفتر روابط عمومی در شرکت راه‌آهن آمریکا در 1905، 104 سال و نخستین دفتر روابط عمومی در شرکت نفت ایران در سال 1332، 56 سال می‌گذرد اما چرا هنوز روابط عمومی‌ها در ایران به جایگاه مطلوب و مناسب که مورد رضایت باشد دست نیافته‌اند؟ واقعیت آن است که روابط عمومی در قرن بیستمی به سبب عامل رقابت‌های اقتصادی و سیاسی به وجود آمد و میوه و محصول رقابت و شکل‌گیری افکار عمومی نوین قرن بیستم فضای باز سیاسی و اقتصادی بوده است. زمانی شرکت‌ها و سازمان‌ها به سراغ داروی سازمانی به نام روابط عمومی رفتند که فشار رسانه‌های آزاد برای کسب حقوق مخاطبان و مردم، مطالبات اتحادیه‌های کارگری، نظام‌های پارلمانی برای کسب حقوق مردم چاره و راه‌حلی جز این برای سازمان‌های جدید باقی نمی‌گذاشت. همچنین توسعه و شکل‌گیری جامعه صنعتی و ارتقاء حقوق شهروندی موجب شد تا سازمان‌ها رابطه دوسویه همسنگ را با مخاطبان خود برای حفظ و بقای سازمان خود انتخاب کنند. اما در کشور ما به دلیل آنکه رقابت به عنوان پایه شکل‌گیری افکار عمومی و روابط عمومی حرفه‌ای هیچ‌گاه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شکل ایده‌آل و حرفه‌ای خود وجود نداشته روابط عمومی نیز همواره همراه با ضعف‌ها و آسیب‌های جدی مواجه بوده است و چون روابط عمومی در انطباق کامل با بستر و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مبنی بر آزادی و رقابت شکل می‌گیرد تفاوت در زمینه و مفاهیم موجب ایجاد و شکل‌گیری روابط عمومی تبلیغاتی یک سویه و سنتی نظیر آنچه برای نخستین بار در ایران در سال 1332 به عنوان نخستین دفتر روابط عمومی اتفاق افتاد، شده است. در سال‌های اخیر نیز به سبب نگاه تبلیغاتی، یک سویه و یک طرفه دولت به موضوعات مختلف و تکیه صرف دولت بر رسانه ملی و رفتارهای پوپولیستی، روابط عمومی‌ها صرفاً به کانال تبلیغاتی یک سویه برای کسب مقبولیت سیاسی دولت تبدیل شده‌اند و نه عاملی برای ارتقای ارتباطات سازمان و مخاطبان خود. به عبارت دیگر تلاش روابط عمومی‌ها در طول سال‌های گذشته ارسال تصویر مورد نظر دولت و نه ایجاد تصویر واقعی دولت بوده است.
درصورتی که یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی‌ها در دنیای جدید ایجاد تصویر مناسب از سازمان در ذهن مخاطبان با استفاده از تعامل متقابل و نمادین با استفاده از تجارب مخاطبان و نگاه آنان به سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌باشد. به هر روی شرط ارتقاء روابط عمومی در کشور و تقویت این نهاد مدنی و کانال ارتباطی دوسویه ارتقای فضای رقابت در همه عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و ... احترام به شعور و حقوق مخاطبان و فاصله گرفتن دولت‌ها و سازمان‌ها از تئوری‌های طرفه و یک سویه تبلیغاتی و باور مخاطبان به عنوان مهمترین رمز و متغیر در موفقیت فعالیت‌های ارتباطی است. مضاف بر آن توجه و ارتقای رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی توجه به انتخاب و گزینش بهترین مهندسان اجتماعی در مصدر مسئولیت روابط عمومی‌ها، تاکید بر اولویت مخاطب و مشتری در حفظ و بقای سازمان‌ها، و تعریف صحیح، شفاف‌سازی و استاندارد کردن انتظارات از روابط عمومی‌ها می‌تواند به نجات روابط عمومی کشور از وضعیت فعلی مؤثر باشد.

نویسنده : ; ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ روابط عمومی به مثابه چشم، گوش و سازمان

ارتباط مستقیم و روش های سنتی

اطلاع رسانی، دیگر پاسخگوی خواسته های روز افزون جوامع پیچیده امروزی نیست و باتحولاتی که در روش اداره جوامع به وجود آمده است مردم دیگر حق خود می دانند تا در تعیین سرنوشت خود و مشارکت در اداره امور جامعه سهیم باشند و در این راه سخت تشنه دانستن ، تحلیل کردن و پردازش اطلاعات و اخبارند بر این اساس خلاء فوق سبب شده روش ها ، رسانه ها و وسایل نوین ارتباطی، ایجاد و روز به روز بهینه شود تا بتواند با سرعت انتقال اطلاعات و اخبار و نیز بازخورد و نحوه نگرش بین رابط و مربوط را از میان بردارند.

باتوجه به امر خطیر اطلاع رسانی و هماهنگی بین رابط و مربوط، کارشناسان و صاحبنظران حوزه نظری بر آن شدند با ایجاد واحدهایی به نام روابط عمومی نقش ارتباطی بین مردم و سازمانها را محقق سازند تا بتوانند نسبت به اصل داده ها و اطلاعات پاسخگو باشند. در واقع تبیین مفهوم ارتباط و پاسخ گویی در روابط عمومی، مثلث مدیر، کارکنان و مردم را در بر می گیرد و هر کدام از این ارتباطات نیز ویژگی های خاص خود را موجب می شود. به عقیده «دکتر اقتداری» روابط عمومی به مثابه زبان مؤسسات و اندامی است که سازمانها برای ترغیب ، تشویق و جلب حمایت دیگران به آن نیاز دارند" افزون بر این روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است که نیازمند همکاری مداوم و برنامه ریزی شده  می باشد تا تفاهم و تعامل و پشتیبانی کسانی را که با سازمانهای مربوطه ارتباط دارند به دست آورند و برقرارسازند.

روش های پاسخ گویی

روابط عمومی برای ایجاد زمینه مناسب در امر بستر سازی نظام پاسخگویی و برقراری تعامل و ارتباط مخاطبان با سازمان از روشهای گوناگونی می تواند استفاده کند که مهم ترین این روشها عبارتنداز: تماس با دوستان، کارمندان، مراجعه کنندگان و مصرف کنندگان کالا یا خدمات، جمع آوری و بررسی شکایات ، گزارش ها ، نامه ها، تلفن ها  و نوشته های انتقادی و پیشنهادی افراد عضو سازمان یا بیرون از سازمان ، شرکت در جلسات و سمینارها و نشست های مربوط به فعالیت موسسه ، شرکت در جلسات مسئولان سازمان، تهیه بریده جراید مربوط به سازمان و حوزه کاری ، افکار سنجی، تهیه و انتشار نشریه داخلی، برقرار ارتباط با نویسندگان و ارباب جراید ودیگر رسانه ها ، جلب همکاری و مساعدت آنان برای نشر مطالب و مقالات مربوط به مؤسسه ، مصاحبه های مطبوعاتی ، نمایشگاه ، مراسم اهدای جوایز، سخنرانی، تنظیم متن آگهی برای انتشار در جراید و دیگر رسانه ها . روابط عمومی با استفاده از موارد فوق می تواند به نحو درست و صحیح در امر بستر سازی در درون سازمان مؤثر واقع شود.

آیا روابط عمومی ها می توانند نقشی در بستر سازی نظام مشارکت عمومی داشته باشند؟

اکنون که در سال مشارکت عمومی و همبستگی ملی قرار داریم  روابط عمومی ها نقش حساس  و کلیدی تری به خود گرفته و باتوجه به وظایفی که بر آنها مشتمل است روابط عمومی ها می توانند با عمل به وظیفه مشخص قانونی و مدیریتی که برای استقرار و ابقاء خط ارتباطی دو سویه، درک مشترک و همکاری میان مربوط و سازمان نقش گسترده ای برای تفاهم ، تعامل و نیز پاسخگویی ایجاد نمایند و نیز توجه مدیریت را معطوف به مسایل حاکم بر اهداف و درخواست ها نماید به گونه ای که آن سازمان یارای حل دشواریها را داشته باشد و به مدیریت کمک کند که از دگرگونی و تحول بهره گیرد و در کنار آن به ازای پاسخ دادن به نیازهای مخاطبان به راحتی ادامه حیات دهد و به عنوان یک سیستم هشدار دهنده در کنار روند های آتی سازمان عمل کند. پس اگر برای روابط عمومی وظایفی چون پاسخ گویی، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی ، شکل دهی به افکار عمومی و ارتقای سطح آگاهیهای عمومی در نظر آوریم با انجام صحیح و درست هر یک از آنها به راحتی بخشی از فراگرد بستر سازی نظام پاسخ ده شکل می یابد و حرکتی قابل قبول صورت می گیرد.

اگر به نقش روابط عمومی از نظر و بعد اطلاع رسانی و پاسخ گویی توجه کنیم بی شک در شکل دادن شناخت و فرهنگ پاسخ گویی، گروه کثیری از افراد جامعه و سازمانها نقش می یابد و می تواند آنان را از مرحله ای به مرحله دیگر که همان ارتقاء جامعه است کاملاً سوق دادو اگر وظیفه روابط عمومی را در بسیاری از موارد تغییر نگرش افراد و سازمانها بدانیم در آن صورت ملاحظه خواهیم کرد در توسعه، فرهنگ سازی و ایجاد بستر پاسخگویی ناچار می باید نگرش سازمانها و افراد را تغییر داد و با دگرگونی نگرشها بستر را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آماده کرد . نگرش از آموزه ها و شناخت سرچشمه می گیرد و با شناخت قابل تغیراست هر چند در این راستا پیچیدگی های فراوانی باشد که با برنامه مدون و راهبردی به این بستر سازی می توان دست یافت.

لازم به ذکر است روابط عمومی  برای رشد وارایه کارکرد مطلوب ، نیازمند بستر مناسبی است . درحقیقت  آیا روابط عمومی به مثابه چشم و گوش و پیشانی سازمان است و یا روابط عمومی می باید در یک اتاق تنگ و تاریک بنشیند و به هر مراجعه کننده ای پاسخ منفی بدهد؟

به واقع باید برای نقش و وظایف روابط عمومی قانونی برقرار ساخت تا با نظام مند بودن اختیارات و وظایف وشفاف کردن حوزه وظایف در متن قانون بتواند بنا بر آنچه که بر دوش آنها نهاده اند عمل نمود و بستری برای پاسخگویی ایجاد نماید و  در غیر اینصورت باتوجه به عدم ارائه وظیفه از آن بازخواست نمود. به کارگیری نیروهای آموزش دیده و متخصص در روابط عمومی ها و شناخت روش ها از دیگر نکاتی است که می بایست در روند پاسخ گو نمودن روابط عمومی برآن همت گمارد. در نهایت روابط عمومی ها می توانند محل تفاهم و تبادل نظر و ارتباطات درونی و بیرونی باشد و این یعنی افزایش بهره وری و گسترش زمینه های توسعه اقتصادی و اجتماعی .

امید است با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری که  سال (1384) را سال مشارکت عمومی و همبستگی ملی  نام گذاری نموده اند برآن باشیم تا به واسطه پاسخ دادن به نیازهای مردم و نیز اطلاع رسانی در مورد کارکردهای سازمانها، روابط عمومی ها بتوانند به نقش خطیر خود دست یابند و این نیست مگر با همکاری و تعامل درون سازمانی که به امید حق با تلاش و مساعی همه دست اندر کاران به بار و بهره وری نشیند.

نویسنده : ; ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ تاریخچه روابط عمومی در جهان و ایران

تاریخچه روابط عمومی در جهان

تاریخ ادیان و مذاهب جهان مملو از روشهای مختلف رهبران و پیشوایان دینی در تأثیرگذاری برافکار عمومی و جلب اعتماد و اطمینان در مردم است، بگونه‌ای که پیامبران دینی را می‌توان نخستین” افسران روابط عمومی“ نامید. همزمان با ادامه حیات دینی در جهان، حیات  فرهنگی ملتهای مختلف نیز مملو از    نشانه هایی بوده که به طریقی با فعالیتهای روابط عمومی به معنی اعم آن در رابطه بوده است.

اصطلاح”روابط عمومی“ برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا و در نوشته های اداره  اتحادیه راه آهن ایالات متحده بکار برده شد و در دهه اول قرن بیستم نخستین دفاتر روابط عمومی در مؤسسه های این کشور ایجاد گردید.

در سال 1906 اولین شرکت خصوصی که تنها خدمات روابط عمومی را به مشتریـان خود ارایه می‌کرد، بوجودآمد. نخستین شرکت روابط‌عمومی‌ توســط ”ایوی‌لی“ فارغ التحصیل  دانشگاه پرنیسون و خبرنگار اقتصادی در شهر نیویورک تأسیس شد. پس از این شرکت  مؤسسه های دیگر نیز به تأسیس دفاتر روابط عمومی اقدام کردند و روابط عمومی به عنوان  یک حرفه به وجود آمد و شناخته شد .

 

روابط عمومی در ایران ( قبل از انقلاب اسلامی)

روابط عمومی در ایران برای نخستین بار در سال 1330 در شرکت نفت ایران ایجاد شد و مرحوم دکتر ”حمید نطقی“ استاد دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی پایه گذار آن به شمار می رود. تحول  روابط عمومی تا آن اندازه بود که ظرف حدود 20 سال انجمنی به نام انجمن روابط عمومی ایران و چند مؤسسه مشاوره در روابط عمومی بوجود آمد و  حتی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی این رشته را در سطوح لیسانس  تدریس کرد. از سال 1345 بود که وزارتخانه ها به تدریج اداره اطلاعات،  تبلیغات و انتشارات را به نام روابط عمومی برگرداندند.

 

روابط عمومی در ایران ( پس از پیروزی انقلاب اسلامی)

دفاتر روابط عمومی پس از انقلاب تحت نام ”روابط عمومی و ارشاد اسلامی“ به طور اعم فعالیتهای ارتباطی و روابط عمومی را انجام می دادند.

 در سال 1363 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیمناری را با شرکت  روابط عمومی ها در تهران برگزار کرد که در واقع زیربنای حرکت روابط  عمومی را برای تجدید حیات آن پی ریزی کرد .

در حال حاضر رشته روابط عمومی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه  علامه طباطبائی و دانشگاههای علمی ـ کاربردی تدریس می شود و ادارات کل روابط عمومی وزارتخانه ها و مؤسسات در مراکز استان نیز اقدام به تشکیل دوره های آموزشی روابط عمومی برای کارمندان خود کرده اند. ازسال 1368 نیز سازمان اموراداری و استخدامی کشور آیین‌نامه کاری دفاتر روابط عمومی را تصویب کرده است.

 

نویسنده : ; ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک